Tag Archives: materi pendidikan agama islam kelas xii

SOAL AGAMA ISLAM KELAS 12 SMA

MATA PELAJARAN: AGAMA ISLAM

KELAS/SEMESTER: 3 SMA / 1

WAKTU : 60 MENIT

 

 A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1. Surah Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan tentang ….

a.Belajar

b.Etos Kerja.

b.Mengajar

c.Optimis

d.Efektif dan efesiensi

 

2. “Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah” Ini arti surah Kafirun ayat ke ….

a.2

b.3

c.4

d.5

 

3. Kita selaku umat Islam mari tunjukkan dan beri contoh tauladan yang baik, agar merekayang kafir tertarik dan mau ….

 

a. . masuk Islam dengan kehendak sendiri dengan paksaan

b. masuk Islam dengan kehendak sendiri harus paksaan

c. masuk Islam dengan kehendak sendiri tanpa paksaan

d. masuk Islam dengan kehendak semua tanpa paksaan

e. masuk Islam dengan kehendak orang tua tanpa paksaan

 

4. “Jika mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: “Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. kamu berlepas diri terhadap apa yang Aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadapapa yang kamu kerjakan”

 

Ini merupakan arti dari surah …..